Bói toán

Thực hư chuyện cung hoàng đạo bị thay đổi

cl1
Một số fanpage của Việt Nam đã đưa tin về việc chính thức áp dụng cung hoàng đạo mới bắt đầu từ ngày 19/04 sắp tới... Đối với nhiều teen, cung hoàng đạo ...

Cách Nhìn Khác Nhau Về Một Số Sao (II)

2 3
Tác giả: Mộc CôngNguồn: Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương Chỉ có Tử Vi Việt là đưa đủ vào 12 sao của vòng Thái Tuế. Và đặc biệt Tử Vi Việt ...

Cách Nhìn Khác Nhau Về Một Số Sao (I)

2 3
Tác giả: Mộc CôngNguồn: Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương + Bộ KK luôn đối xứng qua trục Tỵ Hợi, sao Địa Kiếp được an như sau: sinh tháng 1 an ...

Chọn tuổi bạn đời qua Bát Sát

2 2
Đối với tuổi tác để xây dựng nên duyên vợ chồng, hoặc bạn bè hợp tác làm ăn, thì nên dựa váo bát sát này sẽ dễ hiểu hơn. Tuy ngũ hành tương ...

Tử vi đẩu số phú giải – Hết

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. HẠN PHÙNG HUNG DIỆU LIỄU LỤC ĐÀO HỒNG NHI DỊ TẠ: Cung Mệnh tuy xấu nhưng được hạn tốt vẫn ...

Tử vi đẩu số phú giải – 34

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: đ 2. HOA CÁI THIÊN DI XUẤT NGỌAI CẬN QUÝ: Cung Thiên Di có Sao Hoa Cái thì ra ngoài thường gần người quyền quý. 3 ...

Tử vi đẩu số phú giải – 33

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU HOAN NGỘ TAM KHÔNG HỮU SONG LỘC QUÝ KHẢ KỲ Cung Mệnh vô chính diệu đắc ...

Tử vi đẩu số phú giải – 32

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. THAI TINH MÔ DIỆU LẠI TRIỀU ĐA HỌC TRIỂU THÀNH Cung Mệnh có Thai, Mộ hội chiếu tất có học ...

Tử vi đẩu số phú giải – 31

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2.THIÊN KHÔNG PHÙNG HOẢ LINH DO NHƯ BÁN THIÊN TRIẾT TRIỆU Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu có Thiên ...

Tử vi đẩu số phú giải – 30

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2.THANH LONG PHIẾM HẢI THÁI CÔNG CHI TRIỂU ĐẦU HÂN HÂN Hạm tới cung Tý co thang Long toạ thủ như ...

Tử vi đẩu số phú giải – 29

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. THIÊN HÌNH DẦN THÂN MÃO DẬU ANH HÙNG Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Mão, Dậu có Thiên Hình toạ ...

Tử vi đẩu số phú giải – 28

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. MỆNH NGỘ MÃ LƯƠNG TÚNG DU VÔ YẾM Cung Mệnh có Mã tọa thủ gặp Lương đồng cung là người ...

Tử vi đẩu số phú giải – 27

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. THAI TỌA PHONG CÁO HIỂN ẤM THỪA QUANG Cung Mệnh, Thân hay Phúc Đức có Thai, Tọa, Phong Cáo tọa ...

Tử vi đẩu số phú giải – 26

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. PHƯỢNG LONG NHAN SẮC KHUYNH THÀNH GIA HÌNH MẶT ẤY LẠI THÀNH RỖ HOA Cung Mệnh có Long, Trì, Phượng ...

Tử vi đẩu số phú giải – 25

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. MỆNH CƯ ĐÀO HỶ HƯỚNG TỬ DƯƠNG NHI PHÚ QUÍ KHAM KỲ Cung Mệnh có Đào, Hỷ, Tử Vi, Thái ...

Tử vi đẩu số phú giải – 24

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. TẢ PHỤ HỮU BẬT CHUNG THÂN PHÚC HẬU Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa ...

Tử vi đẩu số phú giải – 23

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. VĂN XƯƠNG TÍNH THẠNH THẢ KHIẾT TỬ ÍCH PHU SƯƠNG Nữ số cung Mệnh có Văn Xương tọa thủ tất ...

Tử vi đẩu số phú giải – 22

2 1
Tác giả: Thái – Vân – TrìnhNguồn: Đất - Việt Xuất bản 2. KHÔI VIỆT NHẬP THÂN Ư GIA QUỐC TẤT VI NHÂN TRƯỞNG Cung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ là ...