Tag: amblyopsis

Phát hiện loài cá mới không mắt – Động vật

Phát hiện loài cá mới không mắt - Động vật
Các nhà ngư học tại Đại học Louisiana và Đại học Kentucky (Mỹ) vừa công bố về việc phát hiện một loài cá mới sống trong hang động ở miền nam Indiana. Ảnh: ...