Tag: thong tin về Samsung

Galaxy Note 6 phiên bản thử nghiệm: Chip Qualcomm 823 và Chip Exynos 8

Galaxy Note 6 phiên bản thử nghiệm: Chip Qualcomm 823 và Chip Exynos 8
Galaxy note 6 một trong những sản phẩm tiếp theo mà Samsung muốn ra mắt ngay trong năm nay – Phiên bản được xem là sự kết hợp hoàn hảo giữa Galaxy Note ...